Bororo
 
 
 
Pieza matrimonial
2007
oil on canvas
134 x 122 cm