ESP

ENG

Artistas

Kazuya Sakai

#139
#139
1995
Tinta s/papel
142,5 x 76 cm